Timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas

Posted by / 04-Nov-2017 02:55

Timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas

Subalit, pawang mga nagsasarili ang mga isla ng Pilipinas noon.

Ilang linggo na ang lumipas subalit patuloy pa din ang bakbakan sa pagitan ng pwersa ng gobyerno at ng Maute group.Grade 6 Filipino A locally produced series by Knowledge Channel for Makabayan for 1st year high school students, Kasaysayan TV (KTV) creates an interest in history and national issues while developing critical thinking among the youth.KTV presents our nation’s past through the eyes of historians, national figures and authorities in various fields.Simple, sa pamamagitan ng pag sabi na" walang Diyos Maliban Kay Allah (Diyos), at si Muhammad ay ang sugo ni Allah.(Pindutin ito upang mapanood ang video.) Sa Pamamagitan ng pag papahayag na ito ang Mananampalataya ay naghahayag ng kanyang paniniwala sa Diyos, at sa lahat ng Proheta ng diyos na may dala dalang banal na kasulatan.

timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas-86timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas-50timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas-13

Samantala, ang paglaganap ng Islam sa pamamaraan ng komersyo at proselitismo, tulad ng Kristiyanismo, ang nagdala sa mga mangangalakal at misyonero sa rehiyon; ang mga Arabe ay dumating sa Mindanao noong ika-14 na siglo.

One thought on “timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas”